ΣΥΡΙΖΑ: Σοβαρά τα ελλείμματα του διαγωνισμού της Περιφέρειας για τα απορρίμματα

Με ένα ψήφισμα, η Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή Πελοποννήσου εκφράζει την αντίθεσή της στον διαγωνισμό της Περιφέρειας για τη μόνιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός έχει σοβαρές ελλείψεις στους τομείς της διαφάνειας, της ενημέρωσης, αλλά και ζητήματα θεσμικής εκτροπής, ενώ, όπως επισημαίνεται, ανάμεσα στα άλλα, δεν υπάρχει καμία συνεννόηση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων ως προς την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα. Παράλληλα, τονίζεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει λάβει υπόψη της τον κυβερνητικό σχεδιασμό, ενώ έχει αγνοήσει και παραγκωνίσει τον ΦΟΔΣΑ.

Ακολουθεί το ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Για τις εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμάτων 

Η θέση μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων  είναι ότι πρέπει να γίνεται με αποκέντρωση, με κοινωνικό έλεγχο και με δημόσιο χαρακτήρα, στηριγμένη στις προτεραιότητες της μείωσης των απορριμμάτων με ανακύκλωση, με  διαλογή στην πηγή και με επεξεργασία του οργανικού κλάσματος .

Στο πλαίσιο αυτό πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και  Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας  και Τουρισμού  ολοκλήρωσε και έθεσε σε εφαρμογή από 24 Ιουλίου το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Το επόμενο βήμα είναι η άμεση προσαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ)  σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ και ο σχεδιασμός από τους ΟΤΑ των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης. Οι προϋποθέσεις αυτές, που βαίνουν και προς θεσμική έγκριση, είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση των έργων από το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ) αλλά και από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκεται σε προσυμβατική φάση και αγνοεί όλα τα παραπάνω,  προβλέπει τη διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων για τα επόμενα 28 χρόνια, με ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα και με φαραωνικές εγκαταστάσεις. 

Προφανώς μ’ αυτά, είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με το σχεδιασμό  της Κυβέρνησης και τις διαθέσεις της κοινωνίας,  εξυπηρετώντας  τα συμφέροντα των εμπλεκομένων εταιρειών και δημιουργώντας μεγάλα οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.   

Στο διαγωνισμό αυτό υπάρχει σοβαρό έλλειμμα  στην ενημέρωση στη διαφάνεια  αλλά  και ζητήματα θεσμικής εκτροπής όπως η αγνόηση και παραγκώνιση του ΦΟΔΣΑ,  η διαστρέβλωση υπηρεσιακών εισηγήσεων,  η απόκρυψη στοιχείων στα όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η έλλειψη συνεργασίας με τους Δήμους, οι οποίοι  δεν γνωρίζουν ούτε καν την ελάχιστη ποσότητα που τους αντιστοιχεί και τους δεσμεύει για την υλοποίηση του έργου. 

Για όλα αυτά αναπτύχθηκαν μεγάλοι κοινωνικοί αγώνες στην Περιφέρεια με δίκαια και τεκμηριωμένα αιτήματα.

Παραμένουμε αντίθετοι στην εξέλιξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού και  καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  να σεβαστούν  τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και το κοινοτικό κεκτημένο και να εφαρμόσουν  τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον είναι πάνω από τα κέρδη.

Τρίπολη, 30 Οκτωβρίου 2015