Συνεργασία Περιφέρειας Πελοποννήσου - Τ.Ο.Π για την ανάδειξη του προορισμού της Πελοποννήσου

Συνάντηση εργασίας μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου (Τ.Ο.Π.) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, η θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα. Κωνσταντίνα Νικολάκου, ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Πολλάλης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Πέτρος Κουτσόπουλος, καθώς και τα νέα μέλη του Τ.Ο.Π. ο κ. Κώστας Παπαδόπουλος Πρόεδρος της Πανελλήνιας 'Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ και ο κ. Ζαχαρόπουλος Γεράσιμος Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δήμου Πύργου.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας και στις προγραμματισμένες και στοχευμένες δράσεις της, με στόχο μια σύγχρονη θεματική και εμπειρική προσέγγιση του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου. Είναι απολύτως απαραίτητο τόνισε ο κ. Τατούλης να υπάρξει ένα σύγχρονο μοντέλο συντονισμένης διαχείρισης με εξειδίκευση, καινοτόμες και έξυπνες δράσεις ενισχύοντας με αυτό το τρόπο την δυναμική που ήδη παρουσιάζει η Πελοπόννησος ως τουριστικό προϊόν. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Τ.Ο.Π. εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη συνάντηση θέτοντας παράλληλα σημαντικά ζητήματα του κλάδου τους εστιάζοντας στη συνεργασία και τις συνέργειες ενόψει της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου.

Η Περιφερειακή Αρχή συνεχάρη τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου για τη διεύρυνση  που συνεχίζει να κάνει στις περιοχές Ηλείας και Αχαΐας, κάτι στο οποίο όλοι συμφώνησαν πως αποτελεί στρατηγικό στόχο τον οποίο θα επιδιώξουν να επιτύχουν και σε θεσμικό επίπεδο με δράσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφερειακή Αρχή ενημέρωσε για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί έως τώρα με στόχο την καθολική προβολή του προορισμού. Στη συζήτηση αναφέρθηκαν και ζητήματα που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης, όπως το προσφυγικό και η διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Κοινή άποψη όλων είναι η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω καινοτόμων προτάσεων που θα αφορούν πολυτομεακές και πολυθεματικές παρεμβάσεις στον τουριστικό τομέα ενόψει της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 με τη συμμετοχή ιδιωτικών πρωτοβουλιών.

Η Αντιπεριφερειάρχης κα. Νικολάκου αναφέρθηκε στις πληροφορίες που κυκλοφορούν για την επιβολή τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία στο πακέτο φόρων σημειώνοντας πως η εφαρμογή μιας αντίστοιχης πρακτικής θα επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην ελκυστικότητα του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου αλλά και της χώρας μας, σε μια κρίσιμη περίοδο όπου οι τουριστικές επιχειρήσεις αποτελούν τη σημαντικότερη συνιστώσα για την ενδυνάμωση της τοπικής μας οικονομίας.

Δελτίο Τύπου