Τι είναι η εύκαμπτη νεφροσκόπηση;

RIRS (retrogade intrarenal surgery)

Η εύκαμπτη νεφροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση των λίθων του νεφρού. Ουσιαστικά πρόκειται για ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική (RIRS, retrogade intrarenal surgery), όπου ενδοσκοπικά, διαμέσου της ουρήθρας, της κύστης και του ουρητήρα αντιμετωπίζονται οι λίθοι του νεφρού. Αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και σύντομο διάστημα νοσηλείας.

Ποιες είναι οι ενδείξεις της επέμβασης ;

Η επέμβαση αυτή γίνεται για την αντιμετώπιση της λιθίασης του νεφρού.

Νεφρικοί λίθοι έως 2cm
Παχυσαρκία
Σκελετικές ανωµαλίες
Aιµορραγική διάθεση
Λήψη αντιπηκτικών

 

Ποια είναι η διαδικασία της επέμβασης ;

Για την επέμβαση απαιτείται γενική ή ραχιαία αναισθησία.  Πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ουρολόγο με εμπειρία στην ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική. Ένα ουρητηρικό θηκάρι πρόσβασης (ureteral access sheath) τοποθετείται πάνω σε οδηγό σύρμα υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο. Στη συνέχεια το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο (ένα πολύ λεπτό και ευέλικτο όργανο) προωθείται στο νεφρό μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο λίθος. Μέσα από το όργανο αυτό εισάγονται οι λιθοτρίπτες που θρυμματίζουν το λίθο, αλλά και οι ειδικές λαβίδες που τον συλλαμβάνουν και τον αφαιρούν. Συνήθως στο τέλος του χειρουργείου τοποθετείται ένας ουρητηρικός καθετήρας (pig-tail) στον ουρητήρα και ένας καθετήρας στην κύστη.

 

Ποια είναι η μετεγχειρητική παρακολούθηση ;

Ο ασθενής μπορεί να εξέλθει την ίδια ημέρα, αλλά η συνήθης πρακτική απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο για ένα βράδυ. Ο καθετήρας αφαιρείται συνήθως 24 ώρες μετά την επέμβαση. Ο ασθενής εξέρχεται με οδηγίες για :

Λήψη αντιβιοτικής αγωγής
Ενυδάτωση (κατανάλωση 1500-2000ml υγρών την ημέρα)
Αποφυγή έντονης σωματικής κόπωσης για 7 ημέρες
Αφαίρεση του ουρητηρικού καθετήρα (pig-tail) σε 10-15 ημέρες

 

Τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει :

  • αίσθημα καύσους στην ουρήθρα
  • αιματουρία
  • συχνουρία, επιτακτική ούρηση
  • άλγος στην οσφύ

 

Ποια  είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ;

  • Ενδοσκοπική επέμβαση χωρίς τομή
  • Ποσοστό επιτυχίας:  95% - 98%
  • Ποσοστό επιπλοκών:  1%
  • Προβλεπόμενος χρόνος νοσηλείας:  5-24 ώρες
  • Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες

 

Δείτε video σχετικά με την επέμβαση :

https://www.youtube.com/watch?v=a9dK84wpeLM

https://www.youtube.com/watch?v=I2QtsIftSSQ

 

Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς

Χειρουργός  Ουρολόγος – Ανδρολόγος

Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Βιοκλινικής Αθηνών

 

Ιατρείο: Λ.Κηφισίας 102, 11526 Αθήνα
Τηλ: 210 7222942    Fax: 210 7222953

Ιατρείο: Κ.Παλαιολόγου 7, 22100 Τρίπολη
Τηλ./Fax: 2710 223202   
e-mail : info@bouzalas-urology.gr     ioannisbouzalas@gmail.com

website: www.bouzalas-urology.gr