Τέλος στις «μαϊμού» άδειες ασθενείας των υπαλλήλων ΟΤΑ;

Είσαι υπάλληλος του Δήμου ή της Περιφέρειας, αρρώστησες και πρέπει να μείνεις σπίτι να αναρρώσεις; Από εδώ και πέρα, θα σε ελέγχει γιατρός ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής των Δήμων και των Περιφερειών. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ ιατρός με τις ανωτέρω ειδικότητες, μάλιστα, καθήκοντα ελεγκτή ιατρού μπορούν να ανατεθούν σε ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 93

Έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων ΟΤΑ

Η ανωτέρω διάταξη προτείνεται προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε στο ρυθμιστικό πεδίο του ελέγχου των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού με την ψήφιση του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) με τον οποίο εκ παραδρομής καταργήθηκαν οι σχετικές παράγραφοι του άρθρου 62 του ν. 3584/2007 (Α’ 143).

Επίσης, όσον αφορά στους ΟΤΑ β΄ βαθμού, η εφαρμογή του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) για τον έλεγχο των κατ’ οίκον ασθενούντων δεν είναι πλέον δυνατή, αν και υπάρχει η υποχρέωση προς τη διοίκηση.

Ρύθμιση

Άρθρο 93

Έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων ΟΤΑ

Ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ανατίθεται σε ιατρούς των οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, και ασκείται μετά από εντολή του αρμόδιου προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διοικητικού.

Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ ιατρός με τις ανωτέρω ειδικότητες, καθήκοντα ελεγκτή ιατρού μπορούν να  ανατεθούν σε ιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου.

Πάντως, σημειωτέον ότι από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη δικαιολογία για να λείπει κάποιος υπάλληλος ΟΤΑ από τη θέση του. Ουκ ολίγες φορές αναζητείς έναν υπάλληλο επιφορτισμένο με ένα συγκεκριμένο καθήκον και στο τηλέφωνο απαντά υπάλληλος από άλλον όροφο, που τυχαία περνούσε από εκεί, για να σε πληροφορήσει ότι ο υπάλληλος που αναζητείς «κάπου έχει πεταχτεί και θα γυρίσει». «Γιατί δεν τηλεφωνείτε ξανά τη Δευτέρα;», μας απάντησαν μάλιστα μια Πέμπτη πρωί...