Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του άσθματος καθιερώθηκε το 1998 από την «Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθμα» (GINA)και αποτελεί κορυφαία εκδήλωση πληροφόρησης της κοινής γνώμης.Το άσθμα είναι μια πάθηση του αναπνευστικού συστήματος, η οποία στην Ελλάδα αφορά στο 9% του γενικού πληθυσμού.

Τα συμπτώματα του άσθματος (συριγμός, δύσπνοια, θωρακική δυσφορία και βήχας)επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα της ζωής των ασθενών αυτών. Η ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση του άσθματος από την «Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθμα» (GINA)έχει στόχο τον έλεγχο της πάθησης.Επιδημιολογικά στοιχεία στην Ελλάδα αναφέρουν ότι:

α.ο έλεγχος του άσθματος αφορά στο 65% των ασθενών και το 54% των ασθενών επισκέπτεται τακτικά τον θεράποντα ιατρό του για επανέλεγχο

β.το 94% των ασθενών έχει εκπαιδευτεί στην αναγνώριση των συμπτωμάτων

γ.το 93% των ασθενών έχει εκπαιδευτεί στην χρήση των συσκευών εισπνεόμενων φαρμάκων

δ.το 2% των ασθενών έχει εκπαιδευτεί στην χρήση ροόμετρου

ε.το 19% των ασθενών είχε λάβει πλάνο διαχείρισης των παροξυσμών και

στ.το 78% των ασθενών συμμετέχεισε τακτική φυσική δραστηριότητα (Belimpasakietal., 2016)

Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία έχει πλέον ενταχθεί στη «Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθμα» (GINA) (2015)και αφορά στην επανεκπαίδευση του αναπνευστικού προτύπου για τον περιορισμό του υπεραερισμού,ο οποίος εκδηλώνεται στους παροξυσμούς άσθματος καθώς και σε ποσοστό 34% στο σταθερό άσθμα (Grammatopoulouetal., 2014). Στην Ελλάδα, η αναπνευστική φυσικοθεραπεία συστήνεται μόνο από το 23% των ιατρών πνευμονολόγων και μόνο το 6% των ασθενών είχε υποβληθεί σε αυτήν.Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας στο άσθμα έχουν δείξει βελτίωση στηνποιότητα ζωής και μείωση στα συμπτώματα του υπεραερισμού και της αναπνευστικής συχνότητας. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, η επανεκπαίδευση της αναπνοής βελτίωσε α.τον έλεγχο της πάθησης, β.το τελο-εκπνευστικόCO2, γ.τα συμπτώματα του υπεραερισμού, δ.τη λειτουργική δύσπνοια,ε.την αναπνευστική συχνότητα και στ.την ποιότητα ζωής σε βάθος χρόνου περίπου έξι μηνών (Grammatopoulouetal., 2011).

Στο πλαίσιο της προαγωγής, αναγνώρισης, ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των φυσικοθεραπευτών για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, πρόληψης, αξιολόγησης και κλινικής εφαρμογής της φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με άσθμα, το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α) του  Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) συνδιοργανώνει με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Περιφερικό Τμήμα Αττικής του Π.Σ.Φ.στις 6-7 Μαΐου 2017, το 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (Διημερίδα) με τίτλο «Πνευμονική Αποκατάσταση από το Νοσοκομείο στο Σπίτι» (http://www.psf.org.gr/psf-news-4561.htm) με ιδιαίτερη αναφορά στη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση του άσθματος.

Δελτίο Τύπου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

tkafa.gr ή να στείλετε e-mailστο info@tkafa.gr)

Tags: