Κατανομή 328.000 ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το διατροφικό επίδομα

Την κατανομή του ποσού των 6.280.277,00 ευρώ στις Περιφέρειες της Χώρας για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον Μάϊο του 2017, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Τα χρήματα κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών»,  στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Μάιο έτους 2017.

Αναλυτικά οι Νομοί θα λάβουν:

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 57.196,00
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 40.544,00
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 84.346,00
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 52.490,00
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 93.396,00
Σύνολο - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 327.972,00