Παράταση Προκήρυξης Θέσεων Μεταπτυχιακών στο ΠαΠελ

Παράταση Προκήρυξης θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2019

(νέα ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2017)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της κατεύθυνσης (http://class-phil.kalamata.uop.gr/aitisi2017/). Η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και η αποστολή της εκτυπωμένης αίτησης και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017. Η εκτυπωμένη αίτηση και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, είτε αυτοπροσώπως, ή με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ μέχρι και την 16ή Οκτωβρίου 2017), ή με courier (ταχυμεταφορά), στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία (Κατεύθυνση: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία)»  Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα. Πληροφορίες: τηλ. 27210-65119, 65128, e-mail: class-phil@uop.gr,  ιστότοπος του Τμήματος Φιλολογίας:  class-phil.kalamata.uop.gr