Νέο ΔΣ στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν την αναδιάρθρωση του Δ. Σ.

Ως εκ τούτου, η σύνθεση του νέου ΔΣ της Γ΄ ΚΟΠ, έχει ως κάτωθι:

Πρόεδρος: Χριστοφόρου Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος: Δάρμας Βασίλειος

Γενικός Γραμματέας: Μεσσήνης Αθανάσιος

Ταμίας: Κατσίκας Γεώργιος

Μέλη: Αποστολίδης Γεώργιος, Παπαγεωργόπουλος Θεόδωρος, Ρουμελιώτης Γεώργιος