Το νέο ΔΣ της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

Ύατερα από συνεδρίαση της Διεύθυνσης Συντονισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, και μετά την απόφαση με Αριθμ. Πρωτ : 22090/30-01-2018 της 31ης Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκαν έκπτωτα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Γ΄ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελ/σου τα µέλη: 1. Χριστοφόρου Ευάγγελος, 2. Αποστολίδης Γεώργιος, 3. Ρουµελιώτης Γεώργιος, 4. Κατσίκας Γεώργιος (δείτε ΕΔΩ) για σοβαρές παραβάσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, ορίστηκε το νέο ΔΣ, αποτελούμενο από τους:

Πρόεδρος: Δάρμας Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Διαμαντόπουλος Άγγελος

Γενικός Γραμματέας: Δρίτσας Θεόδωρος

Ταμίας: Γεωργίου Ευάγγελος

Μέλος: Δρούγας Παντελής

Μέλος: Μουσάς Κωνσταντίνος

Μέλος: Πλιάγκος Χρήστος