Τον έλεγχο των αποφάσεων για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ζητούν περιφερειακοί σύμβουλοι

Ελέγχονται οι περίφημες «μειοψηφικές» αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ ΤΕΡΝΑ μετά τις προσφυγές μας - Περιφερειακών Συμβούλων - αλλά και  Συλλόγων. 

Ζητούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη τα κρίσιμα στοιχεία - έγγραφα και απαντήσεις - για την επικαλούμενη με τις προσφυγές μη νόμιμη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που έλαβε τις πιο πάνω αποφάσεις.

Συνημμένα τα με αριθμούς πρωτ. 81 & 82/2018 έγγραφα της Προέδρου της αρμόδιας για τον έλεγχο Α΄ Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Παρέδρου του Ν.Σ.Κ.).

Οι προσφεύγοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πελοποννήσου

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ  Σαράντος (Αρκαδίας)

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Θεόδωρος (Κορινθίας)

ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ  Σταύρος (Λακωνίας).

Δελτίο Τύπου