Στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη στρατηγική για την Τουριστική Ανάπτυξη Περιφέρειας Πελοποννήσου

...ένα τοπίο δεν είναι, όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο απλώς σύνολο
γης, φυτών και υδάτων. Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη.
Οδυσσέας Ελύτης
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφορούμενη από τη σοφή άποψη του μεγάλου Έλληνα ποιητή και νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη (που είναι «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της ευλογημένης χωρικής ενότητας), κατάφερε να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει ένα πλήθος δράσεων οι οποίες υπηρετούν την Τουριστική Ανάπτυξη της περιοχής.

Πρόκειται για δράσεις οι οποίες συμπληρώνουν, στηρίζουν, ενισχύουν, αναβαθμίζουν, βελτιώνουν και προωθούν την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό με το διευρυμένο εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου. Δηλαδή, όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους που είναι διασυνδεδεμένοι (διακλαδικές σχέσεις) με την αμιγώς τουριστική δραστηριότητα. (Καταλύματα, μεταφορές, διατροφή, ταξιδιωτικά πρακτορεία, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, λιανικό εμπόριο, μεταποίηση, κ.λπ.). Η στόχευση και το οδόραμα για την Τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας έχει αποτυπωθεί: 1. Στον Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό όπου το δίδυμο «τουρισμός-αγροτροφική αλυσίδα» θεωρούνται ως οι πρωτεύοντες πυλώνες της Περιφερειακής Αειφορίας 2. Στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό που εξειδικεύσει και καθετοποιεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 3. Στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των κωμοπόλεων οι οποίες ανήκουν στις λιγότερο αναπτυγμένες και στις ορεινές περιοχές οι οποίες ενδείκνυνται για την αξιοποίηση των Ειδικών ή Εναλλακτικών ή Θεματικών Μορφών Τουρισμού (λ.χ. Θρησκευτικός, Προσκυνηματικός, Πολιτιστικός, Περιπέτειας, Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Ιατρικός, Θαλάσσιος, Συνεδριακός, Cluster και Διαδρομές, Θεματικά Πάρκα, κ.λπ.) 4. Στη σύζευξη του νέου Ενεργειακού Προτύπου και της νέας Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Περιφέρειας με στόχο την Πράσινη Ανάπτυξη η οποία ελκύει τον Εξειδικευμένο, Ποιοτικό και Θεματικό «Πράσινο Τουρισμό που ξεπερνά τα κλασικά στερεότυπα του «3 S» (Sun, Sand, Sea) 5. Στις ειδικές και πιλοτικές πράξεις που στοχεύουν σε ειδικές κατηγορίες «πελατών – στόχων» ανά θεματική κατηγορία τουρισμού λ.χ. θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός για προσέλκυση ομοδόξων (λ.χ. Ρωσία, Βαλκάνια, κ.λπ.), της ομογένειας αλλά και του εωτερικού τουρισμού 6. Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Τουριστική Ανάπτυξη και στο Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής. Δίπλα σε όλα αυτά, η Περιφέρεια δρομολόγησε και υλοποιεί ένα πλήθος έργων τα οποία συγκροτούν το Γενικό Πλαίσιο των Συνθηκών και των Υποδομών για την εξυπηρέτηση του Τουρισμού λ.χ. Συνδυασμένα δίκτυα μεταφορών (οδικό δίκτυο, λιμένες, αεροδρόμια, κ.λπ.). Προσέλκυση Επενδύσεων. Δικτύωση (clustering) του Τουριστικού Προϊόντος με τα Προϊόντα της Αγροτροφικής Αλυσίδας. Καλάθι των Πελοποννησιακών Προϊόντων. Σύζευξη του Τουρισμού με τον Πολιτισμό. Πολιτική Προστασίας και Πολιτική Ασφάλειας, κ.λπ.

BRAND NAME ΚΑΙ PLACE MARKETING: Μιλώντας με τη γλώσσα της Επιστήμης της Τουριστικής Ανάπτυξης, τα παραπάνω μπορούν να συμπυκνωθούν σε ένα σκοπό ο οποίος περιλαμβάνει: μια δέσμη ιεραρχημένων δράσεων μέσω των οποίων  μπορεί να προβληθεί και να προωθηθεί (promotion),  να τοποθετηθεί  (positioning) ή να επανατοποθετηθεί στην εθνική και στη διεθνή τουριστική αγορά το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μια επιδίωξη εξωτερικών σχέσεων για την ενίσχυση της μιας συνιστώσας της εξωστρέφειας  που έχει ως στόχο να καταστήσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου ένα τόπος προτίμησης τουριστικού προορισμού στο πλαίσιο του συνεχώς εντεινόμενου τουριστικού ανταγωνισμού των χωρικών ενοτήτων (κράτη, περιφέρειες, δήμοι, περιοχές, κ.λπ.). Ένας ανταγωνισμός  που γίνεται εμφανής καθημερινά στο πλαίσιο του χωρικού τουριστικού μάρκετινγκ (place marketing) που ασκούν οι ανταγωνιζόμενοι τόποι προορισμού  όπου  κυρίαρχη θέση κατέχει το branding της περιοχής. Πράξεις που υλοποιούνται με όλα τα μέσα που διαθέτει το Τουριστικό Μάρκετινγκ, τόσο τα κλασικά όσο και σύγχρονα με την αξιοποίηση του social media marketing, των εφαρμογών της κοινωνικής δικτύωσης και τις πρακτικές word of the mouth (από στόμα σε στόμα) που αναφύονται στο Facebook και στα Twitter. Μια κατάσταση που απέσπασε πρόσφατα τα συγχαρητήρια των ειδικών και του κοινού, όταν η Περιφέρεια διενήργησε δυο εξαίρετες εκδηλώσεις: 1. Παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής του Σχεδιασμού Προβολής της Περιφέρειας με τον τίτλο «Μυθική Πελοπόννησος, και 2. Έκθεση «Πελοποννησιακών Παραδοσιακών Προϊόντων (Τρόφιμα – ποτά), Τουρισμού & Πολιτισμού» στην Πλατεία Κλαυθμώνος, χωρίς να συνεκτιμούμε τις άλλες συναφείς εκδηλώσεις (Νορβηγία παρουσίαση από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, Ισραήλ, Εκθέσεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, κ.λπ.).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ: Όλα τα παραπάνω είναι προϊόντα εμπεριστατωμένης μελέτης η οποία χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της Επιστήμης των Εκτιμήσεων, της Συγκριτικής Αξιολόγησης, της Ανάλυσης Χάσματος (Gap Analysis), των Αναλύσεων PEST (Political, Economical, Social, Technological) και SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads) που καταλήγουν σε μοντέλα Αξιοποίησης του Τουριστικού Χαρτοφυλακίου ανά Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Περιοχή κατά τη μέθοδο BCG (Bolton Consulting Group) και τη Στρατηγική Ανταγωνιστικού Αποτελέσματος κατά Porter στο πλαίσιο επικαιροποιημένων Στατιστικών Δεδομένων και Ερευνών Αγοράς συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας Focus Group (των ειδικών επί του θέματος).

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ: Είναι αυτονόητο ότι η Τουριστική Ανάπτυξη δεν πραγματοποιείται με κάποιο μαγικό ραβδί. Είναι θέμα χρόνου για να φανούν τα αποτελέσματα των καινοτόμων πρωτοβουλιών που άσκησε η Περιφέρεια. Εν τούτοις διαπιστώνουμε μερικές πρώτες ενδείξεις οι οποίες επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της στρατηγικής διορατικότητας και την  αξία της πολιτικής ενόρασης (proactiveness) της Περιφέρειας να δρομολογήσει έγκαιρα και ταχύτατα τις ενέργειες και να ασκήσει πρώτη απ΄ όλους τις σχετικές πράξεις για να καταστεί «ένας ανταγωνιστικός τόπος τουριστικού προορισμού». Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τα ακόλουθα: 
1. Από το γεγονός ότι αυτή τούτη η ίδια η κυβέρνηση έβαλε μεταγενέστερα τον Τουρισμό ως πρώτη προτεραιότητα στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό για την Ανάπτυξη.
2. Ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και ο ΕΟΤ ξεκινούν ανάλογη καμπάνια εθνικής εμβέλειας στο πλαίσιο της κατάρτισης Εθνικού Σχεδιασμού ανάλογου με τον Περιφερειακό Τουριστικό Σχεδιασμό.
3. Ότι εθελοντές πολίτες των social media networks, αγκάλιασαν το εγχείρημα της Περιφέρειας.
4. Ότι η Έκθεση McKinsey με τίτλο «Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά» επί της οποίας στηρίζεται η Αναπτυξιακή Προοπτική της χώρας θέτει τον Τουρισμό (με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια εκτίμησης) ως τον ένα από τους πέντε «αναδυόμενους αστέρες» (έτσι τους αποκαλεί) του Οδικού Χάρτη για την Ελληνική Ανάπτυξη. Οι άλλοι τέσσερις είναι: Ενέργεια, Γεωργία, Μεταποίηση Τροφίμων και Λιανεμπόριο. Τομείς στους οποίους η Περιφέρεια Πελοποννήσου έδειξε έγκαιρα το ενδιαφέρον της στο πλαίσιο του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
5. Βάσει εκτιμήσεων του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), οι ξένοι τουρίστες θα υπερβούν για το 2013 τα 17 εκατομμύρια. Οι αισιόδοξες προβλέψεις βασίζονται στην αύξηση των κρατήσεων από χώρες όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και οι σκανδιναβικές αγορές.

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ: 1. Τα ωραία και σπουδαία κατορθώματα ανήκουν σ' αυτούς που κοπιάζουν και ρίχνονται με τόλμη σ' αυτά (Πονούντων καί κινδυνευόντων τά καλά καί μεγάλα έργα, Μ.Αλέξανδρος), και 2. Η γνώση είναι δημιουργός της ευτυχίας (Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας, Πλάτων

Κωνσταντίνος Γαλιώτος
Πολ.Μηχ. Ε.Μ.Π., M.Sc. Περιφερειακή Πολιτική U.K.

Ο Κωνσταντίνος Γαλιώτος είναι Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1976) και έχει Master of Science από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, U.K. (1979). Είναι έφεδρος ανθυπολοχαγός του Όπλου του Μηχανικού με ειδική εκπαίδευση στη Σχολή Πολέμου. Έχει διατελέσει Σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης (2 φορές), του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, της Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών, Επιστημονικός Συνεργάτης του Δήμου Τρίπολης και σήμερα είναι Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ως ειδικός εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Εξωτερικών, συμμετείχε σε διμερείς ναυτιλιακές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Κίνας στο Πεκίνο και στη Σαγκάη (1996). Έχει εκπονήσει μελέτες, έρευνες, καταγραφές, πραγματογνωμοσύνες και άλλες συναφείς επιστημονικές εργασίες σε πολλά πεδία εξειδίκευσης: 1. Επιστήμη Πολιτικού (μελέτες, επιβλέψεις) 2. Σεισμομηχανική, Εδαφομηχανική, Έλεγχος Ποιότητας, Θεμελιώσεις 3. Περιβάλλοντος και Ενεργείας (Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Διαχείριση Αποβλήτων, Ανακύκληση, ΑΠΕ) 4. Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 5. Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρησιακός Προγραμματισμός, Ειδικά Αναπτυξιακά Σχέδια) 6. Οικονομοτεχνικές Μελέτες, SWOT και PEST αναλύσεις, Μελέτες Δημοσιότητας, Μελέτες Διοίκησης και Οργάνωσης ΟΤΑ, Επιχειρηματικά και Επιχειρησιακά Σχέδια για επενδύσεις, Στατιστικές Έρευνες, Μελέτες Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μελέτες Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής, Ποντοπόρου Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμενικών Υποδομών, Μεταφορών, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Πολιτισμού και Τουρισμού 7. Αξιολόγηση και Επιλογή Προσωπικού για ΔΕΚΟ, Τράπεζες και Μεγάλες Ελληνικές και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Έχει πραγματοποιήσει ομιλίες και εισηγήσεις σε fora, ΜΜΕ, ημερίδες και σεμινάρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα με ποικίλη θεματολογία. Έχει συγγραφική δράση με πολυάριθμες Μονογραφίες για εξειδικευμένα θέματα, Ενημερωτικά Δελτία και Ειδικές Εκδόσεις.